The Best Resource For Mixed Martial Arts MMA

GIF – Judo Shori Hamada (JPN) Grand Prix Zagreb 2017 gyaku ude garami

SHARE
, / 80 0

Nice Judo Technique GIF – Shori Hamada (JPN) Grand Prix Zagreb 2017 gyaku ude garami to sumi / hikikomi gaeshi to ude gatame.